Počítačové kurzy, manažérske kurzy, obchodné školenia a kurzy rozvoja osobnosti. Renomované školiace a certifikačné centrum v Bratislave
02/55 410 308
0
ISO 9001 ISO 20000 ISO 27001

Kurz Úvod do programovania

Kurz Úvod do programovania

Kurz je určený všetkým, ktorí sa chcú naučiť programovať v akomkoľvek programovacom jazyku.

Minimálne vstupné vedomosti: Nepredpokladajú sa žiadne konkrétne vstupné vedomosti.

Termíny kurzov Úvod do programovania
Nie sú otvorené žiadne termíny.

Cena kurzu: 150.00 / 180.00 EUR s DPH
Získajte zľavy!

Kurz je možné absolvovať bezplatne cez program Kompas+ alebo Nestrať prácu - vzdelávaj sa

Osnova školenia Úvod do programovania

  Úvod do počítačov

 • čo je vo vnútri počítača a notebooku
 • SW, HW
 • ako to pracuje vo vnútri počítača
 • vstupno-výstupné zariadenia
 • binárny a ASCII kód
 • Základné pojmy programovania

 • vstupy a výstupy
 • program, skript, algoritmus
 • kompilácia
 • debugging
 • Návrh programu

 • algoritmy
 • vývojový diagram
 • riadiace štruktúry (podmienky, vetvenia, cykly)
 • údajové štruktúry (premenné, dátové typy, polia a iné)
 • Programovacie jazyky

 • prehľad programovacích a skriptovacích jazykov (C, C++, Java, PHP, Python)
 • syntax jazykov a ich porovnanie
 • výrazy
 • výrazy a operátory
 • práca s číslami a reťazcami
 • logické výrazy

Výstupné vedomosti: Účastník kurzu je pripravený nastúpiť na akýkoľvek programovací kurz a tak jednoduchšie a lepšie pochopiť problematiku akéhokoľvek programovacieho jazyka.

Odporúčané kurzy pre absolventov školenia Úvod do programovania

Zobraziť všetky kurzy z kategórie Vypnuté kurzy

Neváhajte nás kontaktovať ohľadom ďalších informácií a požiadaviek na kurz Úvod do programovania:

Kontaktujte nás

Meno:
E-mail:
Telefón:
Predmet správy:

Správa:

Hodnotenia kurzu Úvod do programovania

Pečať finančnej stability