Počítačové kurzy, manažérske kurzy, obchodné školenia a kurzy rozvoja osobnosti. Renomované školiace a certifikačné centrum v Bratislave
02/55 410 308
0
ISO 9001 ISO 20000 ISO 27001

Kurz Strategické riadenie II.

Kurz Strategické riadenie II.

Kurz strategické riadenie II. je určené tým, ktorí sa potrebujú oboznámiť so základnými pojmami v oblasti zmien. Priblížiť si metodický systémový prístup k manažovaniu zmien. Precvičiť uvedený prístup pri riadení zmeny. Uvedomiť si ľudský a aspekt pri riadení zmeny. Spoznať typy organizačných kultúr a ich vhodnosť pre realizáciu zmien.

Minimálne vstupné vedomosti: Nepredpokladajú sa žiadne konkrétne vstupné vedomosti.

Termíny kurzov Strategické riadenie II.
Denné kurzyDenné kurzy (1 deň): 09:00 - 15:00
13.10.2022
- 13.10.2022
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

* Zľava platí len pre večerné kurzy.

Cena kurzu: 199.00 / 238.80 EUR s DPH
Získajte zľavy!

Kurz je možné absolvovať bezplatne cez program Kompas+.

Osnova školenia Strategické riadenie II.

    Obsah vzdelávania

  • základné pojmy teórie zmien
  • metodika a analytika zmien
  • posúdenie vhodnosti zmeny v konkrétnom subjekte v konkrétnych podmienkach
  • príprava zmeny
  • realizácia zmeny
  • zdolávanie odporu ku zmene
  • stabilizácia zmeny
  • vyhodnotenie implementácie a výsledkov zmeny

Výstupné vedomosti: Po absolvovaní vzdelávania by mal byť účastník schopný sám komplexne zadefinovať zmenu na základe analýzy potrieb a podmienok organizácie. Kreovať podobu, rozsah a formát zmeny. Pripraviť plán jej implementácie. Počas zavedenia zmeny riadiť jej priebeh a eliminovať sily pôsobiace proti zmene. Mal by byť citlivý na fázovanie zmeny a ukončovanie činností v jednotlivých fázach. Rovnako bude chápať potrebu monitorovania priebehu implementácie a zhodnotenie prebehnutej a ukončenej zmeny. Porozumenie tomu, že priebeh zmeny je systémový metodický proces, ktorý sa naučí mu dá istotu, že zmeny nemusia byť negatívom pre organizáciu ale naopak dobre zvládnuté jej pomáhajú prežiť v zložitých podmienkach globalizovanej postmodernej ekonomiky.

Zobraziť všetky kurzy z kategórie Manažérske kurzy

Neváhajte nás kontaktovať ohľadom ďalších informácií a požiadaviek na kurz Strategické riadenie II.:

Kontaktujte nás

Meno:
E-mail:
Telefón:
Predmet správy:

Správa:

Hodnotenia kurzu Strategické riadenie II.

Pečať finančnej stability