Počítačové kurzy, manažérske kurzy, obchodné školenia a kurzy rozvoja osobnosti. Renomované školiace a certifikačné centrum v Bratislave
02/55 410 308
0
ISO 9001 ISO 20000 ISO 27001

Kurz Strategické riadenie I. - Ako zvoliť správnu stratégiu pre našu firmu?

Kurz Strategické riadenie I. - Ako zvoliť správnu stratégiu pre našu firmu?

Kurz Strategické riadenie I. je určené všetkým, ktorí sa potrebujú oboznámiť so základnými pojmami v oblasti organizačných stratégií a plánovania implementácie stratégie.Tým, ktorí potrebujú nadobudnúť teoretické poznatky i inšpirácie zo skúseností z praxe – predstaviť typy organizačných stratégií. Priblížiť metodický systémový prístup k určeniu efektívnej stratégie. Precvičiť prístup k definovaniu vhodnej stratégie a tvorby plánu jej implementácie.

Minimálne vstupné vedomosti: Nepredpokladajú sa žiadne konkrétne vstupné vedomosti.

Termíny kurzov Strategické riadenie I. - Ako zvoliť správnu stratégiu pre našu firmu?
Denné kurzyDenné kurzy (1 deň): 09:00 - 15:00
07.11.2022
- 07.11.2022
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

16.01.2023
- 16.01.2023
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

13.03.2023
- 13.03.2023
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

Víkendové kurzyVíkendové kurzy (1 deň): 09:00 - 13:00
01.10.2022
- 01.10.2022
Online kurz s lektorom na živo
Prihlásiť sa

05.11.2022
- 05.11.2022
Online kurz s lektorom na živo
Prihlásiť sa

* Zľava platí len pre večerné kurzy.

Cena kurzu: 199.00 / 238.80 EUR s DPH
Získajte zľavy!

Kurz je možné absolvovať bezplatne cez program Kompas+.

Príručka je v cene školenia.

Osnova školenia Strategické riadenie I. - Ako zvoliť správnu stratégiu pre našu firmu?

    Obsah vzdelávania

  • základné pojmy v oblasti stratégie a plánovania
  • typológia organizačných stratégií
  • analytické nástroje v rozhodovaní
  • výber vhodnej stratégie
  • plánovanie implementácie stratégie
  • implementácia stratégie a vyhodnotenie jej efektívnosti

Výstupné vedomosti: Po absolvovaní vzdelávania by mal byť účastník schopný sám zanalyzovať situáciu vo svojej organizácii a v jej blízkom i vzdialenom externom prostredí. Rozpoznáva jednotlivé typy stratégií a dokáže z nich vybrať na základe analýzy relevantnú na zabezpečenie kľúčových faktorov úspechu organizácie, teda podmienok pre prežitie a rozvoj. V prípade implementácie stratégie využíva systémové metodické postupy a dokáže navrhnúť monitorovanie a zhodnotenie takejto implementácie.

Zobraziť všetky kurzy z kategórie Manažérske kurzy

Neváhajte nás kontaktovať ohľadom ďalších informácií a požiadaviek na kurz Strategické riadenie I. - Ako zvoliť správnu stratégiu pre našu firmu?:

Kontaktujte nás

Meno:
E-mail:
Telefón:
Predmet správy:

Správa:

Hodnotenia kurzu Strategické riadenie I. - Ako zvoliť správnu stratégiu pre našu firmu?

Pečať finančnej stability