Počítačové kurzy, manažérske kurzy, obchodné školenia a kurzy rozvoja osobnosti. Renomované školiace a certifikačné centrum v Bratislave
02/55 410 308
0
ISO 9001 ISO 20000 ISO 27001

Kurz Riadenie vzťahov so zákazníkmi

Kurz Riadenie vzťahov so zákazníkmi

Tréning riadenie vzťahov so zákazníkmi je určený obchodným manažérom a reprezentantom, ktorí majú zvládnuté základné obchodné zručnosti a tiež obchodníkom, ktorí vedia, že udržať si zákazníka je ľahšie ako ho získať.

Minimálne vstupné vedomosti: Nepredpokladajú sa žiadne konkrétne vstupné vedomosti.

Termíny kurzov Riadenie vzťahov so zákazníkmi
Nie sú otvorené žiadne termíny.

* Zľava platí len pre večerné kurzy.

Cena kurzu: 199.00 / 238.80 EUR s DPH
Získajte zľavy!

Kurz je možné absolvovať bezplatne cez program Kompas+.

Príručka je v cene školenia.

Osnova školenia Riadenie vzťahov so zákazníkmi

  Prozákaznícka orientácia ako súčasť firemnej kultúry

 • čo sa za ňou skrýva, jej prínosy, čím je pre nás zákazník
 • úrovne a smery prozákazníckej orientácie vo firmách
 • Identifikácia zákazníka

 • typológia zákazníkov - kto a kde sú naši zákazníci
 • segmentácia externých zákazníkov, kľúčoví zákazníci
 • Ako si získať zákazníka

 • podpora predaja a reklama (čím prispieva firma a čím obchodník)
 • kvalita pracovníkov prvej línie a kontaktných pracovníkov
 • kvalita produktu a služieb - podnety na zlepšenie vo vlastnej praxi
 • SWOT analýza firmy a produktov
 • Ako si udržať zákazníka

 • okamžitá, krátkodobá, dlhodobá starostlivosť o zákazníka
 • reklamácie ako nástroj na udržanie si zákazníkov (oprávnené, neoprávnené)
 • zisťovanie spokojnosti zákazníkov a kvality pracovníkov prvej línie (ako to robia profesionálni obchodníci a úspešné firmy, mystery shopping)
 • Aktívne riadenie vzťahov so zákazníkmi

 • proaktívny prístup, sebamotivácia k pozitívnemu výsledku a systematickej práci

Výstupné vedomosti: Po absolvovaní tréningu lepšie porozumiete Vašim zákazníkom (čo chcú a akí sú), rozlíšite zákazníkov podľa ich potrieb a správania, prispôsobíte svoj prístup odlišným typom zákazníkov, nájdete nové možnosti starostlivosti o Vašich zákazníkov a získate konkrétne príklady na riadenie vzťahov so zákazníkmi.

Zobraziť všetky kurzy z kategórie Manažérske kurzy

Neváhajte nás kontaktovať ohľadom ďalších informácií a požiadaviek na kurz Riadenie vzťahov so zákazníkmi:

Kontaktujte nás

Meno:
E-mail:
Telefón:
Predmet správy:

Správa:

Hodnotenia kurzu Riadenie vzťahov so zákazníkmi

Pečať finančnej stability