Počítačové kurzy, manažérske kurzy, obchodné školenia a kurzy rozvoja osobnosti. Renomované školiace a certifikačné centrum v Bratislave
02/55 410 308
0
ISO 9001 ISO 20000 ISO 27001

Hodnotenia kurzov

Kurz Design Thinking a kreatívne riešenie problémov

Kurz Design Thinking a kreatívne riešenie problémov

Kurz je vhodný pre začínajúcich i skúsených profesionálov, ktorí potrebujú posilniť svoj zrozumiteľný a systematický postup pri používaní design thinkingu, chcú hľadať kreatívne riešenia problémov, zavádzajú inovácie alebo posilňujú procesné riadenie v organizácii.

Minimálne vstupné vedomosti: Nepredpokladajú sa žiadne konkrétne vstupné vedomosti.

Termíny kurzov Design Thinking a kreatívne riešenie problémov
Nie sú otvorené žiadne termíny.

* Zľava platí len pre večerné kurzy.

Cena kurzu: 390.00 / 468.00 EUR s DPH
Získajte zľavy!

Kurz je možné absolvovať bezplatne cez program Kompas+.

Osnova školenia Design Thinking a kreatívne riešenie problémov

  Čo je design thinking?

 • definície a princípy
 • história
 • dôvody a príklady použitia v praxi
 • Proces Design Thinking

 • 5-krokový proces
 • výsledky a možnosti riešení v praxi
 • Empatia a definovanie problému

 • ako vytvoriť empatiu
 • nástroje empatie v design thinkingu
 • ako popísať stav a zadať požiadavky
 • čo nám bráni v riešení
 • mapa empatie
 • Návrh riešení a generovanie nápadov

 • generovanie nápadov a bariéry
 • spôsob definovania problému - výzva pre dizajn
 • nástroje generovania nápadov - brainstorming, myšlienkové mapy, 30 kruhov, bláznivá osmička, vivid
 • definovanie problémov a možností riešení
 • matica prínosu a úsilia
 • Vytvorenie prototypu a testovanie

 • ako vytvoriť prototyp
 • typy a materiály prototypov
 • akceptačné kritériá a obmedzenia
 • testovanie a princípy testovania
 • záznam z testovania
 • spätná väzba a vyhodnotenie
 • Ako facilitovať workshop

 • role vo facilitovaní
 • pomôcky pre workshop
 • design sprint

Výstupné vedomosti: Naučíte sa, čo je design thinking a kedy ho používať, ako postupovať v duchu princípov design thinkingu, ako používať nástroje a techniky design thinkingu a kreatívne riešiť problémy a ako facilitovať workshop vo vlastnej organizácii s využitím design thinkingu.

Zobraziť všetky kurzy z kategórie Home Office

Neváhajte nás kontaktovať ohľadom ďalších informácií a požiadaviek na kurz Design Thinking a kreatívne riešenie problémov:

Kontaktujte nás

Meno:
E-mail:
Telefón:
Predmet správy:

Správa:

Hodnotenia kurzu Design Thinking a kreatívne riešenie problémov

Zasielanie noviniek

 

Prečo si vybrať
Macrosoft?

Video z kurzu

Garancia vedomostí
Možnosť zopakovania si
kurzu pre absolventov

   ISO 9001

   ISO 20000

   ISO 27001

Školiace centrum Macrosoft je Certifikovaným Learning partnerom spoločnosti Microsoft

AUTODESk Learning Partner

Pečať finančnej stability