Počítačové kurzy, manažérske kurzy, obchodné školenia a kurzy rozvoja osobnosti. Renomované školiace a certifikačné centrum v Bratislave
02/55 410 308
0
ISO 9001 ISO 20000 ISO 27001

Home Office

Home OfficeKatalóg

Osnovy školení na Home Office zobrazíte kliknutím na názvy kurzov:

 • Design Thinking a kreatívne riešenie problémov
  Kurz je vhodný pre začínajúcich i skúsených profesionálov, ktorí potrebujú posilniť svoj zrozumiteľný a systematický postup pri používaní design thinkingu, chcú hľadať kreatívne riešenia problémov, zavádzajú inovácie alebo posilňujú procesné riadenie v organizácii.
  > Pozrieť
 • IT TESTER juniorCez KOMPAS+ bezplatne!
  Prečo absolvovať kurz IT testing? IT tester je vo svojej podstate najnižšia úroveň v oblasti IT technológií. Preto je táto pozícia vhodná na vstup do sveta IT. Pozícia testera je veľmi atraktívna a často vyhľadávaná. Je to spôsobené najmä veľkým rozvojom aplikácií a IoT zariadení, ktoré pribúdajú rýchlym tempom. Všetky tieto aplikácie je potrebné testovať. Na trhu práce je omnoho väčší dopyt po testeroch ako sám trh ponúka. Kurz obsahuje množstvo teórie, ktorá je potrebná pre pochopenie celej problematiky. Teória je doplnená praktickými informáciami a vyskúšate si ju aj praktickými cvičeniami testovania aplikácií.
  > Pozrieť
 • Time a stress manažment na home office
  Naučte sa riadiť svoj čas a vyhnite sa stresu a prokrastinácii, aj pri práci v domácom prostredí. Kurz trvá od 9.00-12.00 hod.
  > Pozrieť
 • Ako viesť meetingy a obchodné stretnutia online
  Naučte sa byť profesionálny aj pri online obchodných stretnutiach. Kurz trvá od 9.00-12.00 hod.
  > Pozrieť
 • Koučing a mentoring na pracovisku
  Prakticky zameraný kurz, ktorý Vás krok po kroku prevedie procesom mentorovania a koučovania na pracovisku, ktorý dáva zmysel. Dozviete sa "Kto" môže mentorovať/koučovať, "Koho" je možné mentorovať/koučovať, "Ako" to robiť efektívne, aby sa skutočne rozvíjal potenciál zamestnancov do želaného výkonu ("Cieľ"). Porovnaním oboch prístupov bude pre Vás jednoduchšie rozhodnúť sa pre využitie metód mentoringu, alebo koučingu, alebo využívať prvky oboch prístupov pri vedení zamestnancov.
  > Pozrieť
 • Efektivita a motivácia na home office
  Motivujte svojich zamestnancov pri práci v digitálnom prostredí. Kurz trvá od 9.00-12.00 hod.
  > Pozrieť
 • Potenciál a výkon - ako oslabiť sabotérov našej mysle
  Pracuje naša myseľ pre nás, alebo proti nám? Ak objavíme a pochopíme vlastných sabotérov nášho úsilia, dokážeme pretaviť náš potenciál na želaný výkon jednoduchšie a omnoho úspešnejšie.
  > Pozrieť
 • Ako posilniť tímového ducha na home-office
  Cieľom workshopu je posilnenie tímovej synergie, previazanosti, budovanie vzťahovej inteligencie medzi jednotlivými členmi tímu, komunikácie i posilnenie firemnej spolupatričnosti a firemnej kultúry v sťažených podmienkach, pri práci na home-office. Kurz trvá od 9.00-12.00 hod.
  > Pozrieť
 • SEBAreFLEXia – vyvodenie osobnej zodpovednosti za svoj úspech.
  Nastolenie spokojnosti v súkromí a práci, ako sa moje osobné nastavenie a reálne správanie odráža v mojom živote, ako pracovať na budovaní vlastnej integrity.
  > Pozrieť

Najbližšie kurzy - garantované termíny:

IT TESTER junior
10.10.2022 - pondelok Bratislava

Ďalšie vypísané termíny v nasledujúcich týždňoch:

Zasielanie noviniek

 

Prečo si vybrať
Macrosoft?

Video z kurzu

Garancia vedomostí
Možnosť zopakovania si
kurzu pre absolventov

   ISO 9001

   ISO 20000

   ISO 27001

Školiace centrum Macrosoft je Certifikovaným Learning partnerom spoločnosti Microsoft

AUTODESk Learning Partner

Pečať finančnej stability